Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

BankID-tjenesten oppdateres

 
 

Fra 21. til 26. oktober gjøres det en større endring i BankID-tjenesten. Gjennom denne perioden kan det forekomme utfordringer med å benytte seg av BankID. Stoppet du opp i prosessen med å kjøpe billetter? Prøv gjerne på nytt!

BankID og BankID på mobil vil være fullstendig utilgjengelig noen timer natt til torsdag 21. oktober og natt til lørdag 23. oktober. Tjenestene kan bli ustabile også på andre tidspunkt.

Test din BankID ved å logge deg inn i nettbanken din med BankID med app/kodebrikke eller BankID på mobil, og kontakt banken du har fått BankID fra dersom BankID ikke fungerer som den skal.

Se oppdatert status og informasjon på BankID sine egne sider.