Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Betalingsproblemer

 
 

Problemet er nå løst. Kjøp av billetter kan nå gjennomføres.

Vi opplevde i dag problemer med gjennomføring av betaling av digitale billetter og gavekort. Problemet oppstod 13. oktober 2021 kl. 13:03 og ble løst rundt 19:30.

Opplever du fortsatt problemer? Ta gjerne kontakt med oss på Facebook Messenger.

Oppdatert: 13. oktober 2021 kl. 19:51.