Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Ekstra informasjon – KoC

 
 

Dette skjemaet kan kun kun benyttes av de som har lagt seg inn på venteliste til konserten med Kings of Convenience.


Dine opplysninger vil kun bli benyttet til å finne ordren i vårt billettsystem og til å gjennomføre refundering. Dataen vil bli slettet fra tjenesten så fort behandlingen er gjennomført.