Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Refusjonsskjema ved avlysning

 
 

Dette skjemaet kan kun kun benyttes av kunder som har fått e-post om at vi har behov for deres kontonummer for å gjøre en refusjon. Grunnet tekniske begrensninger ved automatisk refusjoner på ordre som er eldre enn ett år, er vi nødt til å innhente kontonummer for å gjøre refusjonen.


Dine opplysninger vil kun bli benyttet til å finne ordren i vårt billettsystem og til å gjennomføre refundering. Dataen vil bli slettet fra tjenesten så fort refundering er gjennomført.