Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

150 år med Teatret

 
 

2020 var et stort år for Drammens Teater. Bygget feiret hele 150 år i et år som skulle vise seg å bli veldig spesielt med pandeminedstengning. Jubilanten skulle bli hele 150 år før den skulle oppleve et så stort dropp i aktivitet. Fra å huse mange hver dag og tidvis flere ganger om dagen, til å plutselig stå der ensom og alene uten mulighet eller lov til å ta i mot besøk.

Historien er lang. Full av opp- og nedturer. Full av drama, både på scenen og bak scenen. Alt dette hører med i Norges flotteste teater, som fyller 150 år.

Filmen nedenfor er små tilbakeblikk fra Teatrets historie. Filmen er laget av Breakfast, fremført av Fredrik Høyer.

Les historien om Teatret