Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

150 år med Teatret

 
 

2020 er et stort år for Teatret. Bygget feirer hele 150 år i et år som skulle vise seg å bli veldig spesielt. Jubilanten skulle bli hele 150 år før den skulle oppleve et så stort dropp i aktivitet. Fra å huse mange hver dag og tidvis flere ganger om dagen, til å plutselig stå der ensom og alene uten mulighet for å ta i mot besøk.

Historien er lang. Full av opp- og nedturer. Full av drama, både på scenen og bak scenen. Alt dette hører med i Norges flotteste teater, som fyller 150 år.

Filmen nedenfor er små tilbakeblikk fra Teatrets historie. Filmen er laget av Breakfast, fremført av Fredrik Høyer.

Les historien om Teatret

Se det kommende programmet på Teatret