Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Jakten på Juleskurken

 
 

Juleskurken er en luring. Det ser nemlig ut som juleskurken stjeler andre sine pakker for å slippe unna å jobbe som lekmaker. Den sleipingen! Bli med på Jakten på Juleskurken i Drammens Teater.

Vi ser frem til at Juleskurken er tilbake i Drammens Teater i 2024!