Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Overnatting

 
 

I umiddelbar nærhet finnes det to hoteller.

Comfort Hotel Union Brygge, 500m fra Teatret!

Clarion Tollboden Hotell

Scandic Ambassadeur