Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Parkering

 
 

I området rundt Drammens Teater finnes det flere kommunale gateparkeringer i tillegg til flere private parkeringsplasser og parkeringshus. Drammens Teater har ingen egne parkeringsplasser. I Drammen er det gratis parkering på visse parkeringshus etter klokken 16:00 på hverdager og fra klokken 12:00 på lørdager. Les mer her.

Rett utenfor inngangen til Drammens Teater finnes det egne handicap-parkeringsplasser.