Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Kongen Befaler

17. AUG

kl. 17:20.

Teatret // Hovedscenen

Svein Harald Røine

12. SEP

kl. 19:00.

Teatret // Hovedscenen

Odd René Andersen

20. SEP

kl. 19:00.

Teatret // Hovedscenen

Faren min

25. SEP

kl. 19:30.

Teatret // Studioscenen

Jon Niklas Rønning

27. SEP

kl. 19:00.

Teatret // Hovedscenen