Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Teknisk og priser

 
 

Hei kulturarrangør og velkommen til Drammens Teater! Denne siden inneholder priser og techspec for våre scener. Enkelte scener kan ha manglende techspec eller priser, ta i såfall kontakt med produsent/teknisk.

Drammens Teater har som utgangspunkt tre sceneområder;
Hovedscenen
Studioscenen
4. Losjerad

Se techspecs for våre saler her.

Se leiepriser her.

For spørsmål vedrørende booking, ta kontakt med produsent ved Teatret Hanne Falch på hanne@drammenscener.no.

For tekniske spørsmål, ta kontakt med Toro på toro@drammenscener.no.

For henvendelser om kurs/konferanse/event, se her for mer informasjon.