Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Jazz på Union

 
 

Kjøp konsertpakke til jazzprogrammet våren 2023 på Union Scene.

Vi fortsetter suksessen med pakkepris for denne sesongens jazzprogram. Jazzpakke-tilbudet er tilgjengelig frem til og med første konsert.

Førstemann til mølla – vi har maks 50 jazzpakker!

Konsertene det gjelder er:
05.02: Jo Berger Myhre
15.03: Gard Nilssen Acoustic Unity
26.03: Royal Garden Jazzband
30.04: Daniela Reyes

Pakkepris: 656,- (Du sparer 384,-)

Klikk her for å kjøpe konsertpakka.

Om en konsert skulle bli avlyst, vil du bli refundert for den delen av billetten (eks. avgift på 15,-) som gjelder den avlyste konserten (149,-). Refusjonsgarantien er også gjeldende for jazzprogrammet.

*Tilbudet varer til og med første konsertstart.