Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Oppgradering på Union Scene

 
 

Sommeren 2019 vil vi bygge om Hovedscenen på Union Scene. Vi har lenge hatt ønske om å flytte mange av søylene i salen, bedre de akustiske forholdende og oppgradere vårt lydanlegg. Tidligere i juni fikk vi gladmeldingen: Musikkutstyrordningen tildeler penger til å utbedre de akustiske forholdende og til innkjøp av ny PA. Alt dette for å gi våre publikummere enda bedre opplevelser på Union!

Å gjøre om på et bygg som Union Scene er ikke billig, ei heller er det lett. Endringene med søylene vil føre til økt innsyn til scenen, en større sceneåpning og større galleriåpning. Med slike endringer i salen, må også lydanlegg tilpasses og oppgraderes. Takket være tildelingen fra Musikkutystyrordningen får vi også ny høyttalerflate, som vil kunne tilpasses de nye akustiske forholdene etter ombyggingen, for enda bedre lyd for publikum. Dette vil gjøre Union Scene til Norges feteste klubbscene!

Vi gleder oss veldig til å invitere deg på Union Scene til høsten – vi kan love et heftig program hele høsten igjennom. Stadig flere navn blir lagt til på listen over artister for høsten – følg med videre gjennom sommeren og sensommeren for flere nye navn. Programslipp kan du se på våre nettsider og vår Facebook-side.

Offisiell åpning: Madrugada, 31. august