Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
Bakgårdskonserter i august
Union
Utsolgt! /08. aug kl. 18:00
Jonas Fjeld - Bakgårdskonsert
Bakgården /10. aug kl. 18:00
Jonas Fjeld - Bakgårdskonsert (EKSTRA)
Bakgården /16. aug kl. 18:00
Jan Eggum
Bakgården /30. aug kl. 18:00
Fieh
Bakgården /31. aug kl. 18:00
Frida Ånnevik