Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Gummilyd #21

01. JUN

kl. 20:00.

Union // Multisal

Filmvisning: Grease

21. JUN

kl. 18:00.

Union // Bakgården

Salif Keita

22. JUN

kl. 19:30.

Union // Hovedscenen

Sommer i bakgården

26. JUN

kl. 14:00.

Union // Bakgården

Elvekompaniet

01. AUG

kl. 18:00.

Union // Hovedscenen