Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
Det skjer fremover:
Union
05.10:Astrid_s// Hovedscenen
20.11:Bare egil og aslags enda mer superpopulære barneshow// Utsolgt
02.04:Bowie for barn// Hovedscenen
25.12:Dirty deeds// Avlyst
15.12:Elvira nikolaisen// Avlyst