Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Glassfoajéen

 
 

Fint, luftig og funksjonelt område som kan brukes til mottagelser, mingleområde, middager eller fest.