Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

For de lattermilde

 
 

Hvorfor det? Trond-Viggo Torgersen

Fredag 24. januar

Pernille Sørensen

Fredag 13. mars

Nordic Tenors

Mandag 16. og tirsdag 17. mars

Atle Antonsen og Bård Tufte Johansen

Fredag 27. mars