Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Halvorsen Salonger

 
 

Den gamle Teatercaféen er gjort om til en salong hvor du kan ha mindre møter, middager og andre sosiale sammenkomster.