Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Hovedscenen

 
 

Norges vakreste teater- og konsertscene som gir ditt arrangement den rammen det fortjener. Her får du det klassiske uttrykket kombinert med topp teknikk. Ingenting er umulig!