Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Multisal 2

 
 

Egner seg best til mindre grupper. Salen er fullt utstyrt med det du trenger til ditt arrangement.