Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Studioscenen

 
 

Her sitter gjestene i amfi og får nærhet til scenen som passer både til foredrag, debatter og presentasjoner.