Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Kjøreregler for besøkende

 
 

Vi ønsker deg velkommen til Drammens Teater og Union Scene. For å kunne skape trygge omgivelser for alle, ber vi deg om å lese gjennom våre kjøreregler før du kjøper billetter/kommer til våre hus under koronapandemien:

  • Bli hjemme om du er syk.*
  • Lytt til personalet.
  • Hold god avstand og følg smittevernsråd fra FHI/Helsedepartementet.
  • Kom i god tid. Selv om tiden for «dørene åpner» står på billetten, kan det være smart å være tidligere ute for å unngå kø.
  • Kjøper du billett til flere er det viktig at du vet hvem som benytter billettene, dette for å kunne gjennomføre en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.
  • Ved å kjøpe billett samtykker du til at kontaktinformasjonen din lagres i inntil seks måneder. Informasjonen vil ikke viderebringes med unntak av eventuell smittesporing. Informasjonen vil også bli benyttet til å kontakte kjøpere for nødvendig informasjon om endringer/avlysning av arrangement.
  • Vi har ulike salskart som avviker fra normalen.
  • Ved kjøp av husholdningsbilletter, fordrer det at alle som skal benytte seg av billettene oppholder seg innenfor samme husholdning.
  • Vi oppfordrer alle til å holde avstand, vaske seg godt på hendene, benytte seg av antibac og følge de retningslinjene myndighetene har satt.
  • Våre ansatte vil også følge strenge retningslinjer for hvordan arrangementet gjennomføres.

* Myndigheten pålegger alle med sykdomssymptomer om å holde seg hjemme – dette er spesielt gjeldende for konserter og arrangementer. Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere billetter som grunnet sykdom ikke blir brukt.