Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Kjøreregler for besøkende

 
 

TILBAKE TIL KORONAINFORMASJONSSIDEN

Vi ønsker deg velkommen til Drammens Teater og Union Scene. Du skal føle deg trygg på at de arrangementer som holdes hos oss er innenfor de reglene satt av helsemyndighetene. Takk for at du er med på å skape trygge omgivelser for alle. Les våre kjøreregler før du kjøper billetter/kommer til våre hus under koronapandemien:

 • Bli hjemme om du er syk.*
 • Lytt til personalet.
 • Vask hendene dine grundig og/eller benytt deg av våre antibac-stasjoner ved ankomst og jevnlig under ditt opphold.
 • Hold god avstand og følg smittevernsråd fra FHI/Helsedepartementet.
 • Hold deg til de plassene som er angitt og/eller som du har satt deg på. IKKE flytt stoler/bord.
 • Kom i god tid. Selv om tiden for «dørene åpner» står på billetten, kan det være smart å være tidligere ute for å unngå kø.
 • Mingling er ikke tillatt. Vi anmoder deg til å gå rett til salen og/eller til en seteplass i venteområdet. Legg igjen kontaktinformasjon dersom du er på Union eller benytter deg av seteplasser på venteområdene i Teatret.
 • Kjøper du billett til flere er det viktig at du vet hvem som benytter billettene, dette for å kunne gjennomføre en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.
 • Ved å kjøpe billett samtykker du til at kontaktinformasjonen din lagres i inntil seks måneder. Informasjonen vil ikke viderebringes med unntak av eventuell smittesporing. Informasjonen vil også bli benyttet til å kontakte kjøpere for nødvendig informasjon om endringer/avlysning av arrangement.
 • Vi har ulike salskart som avviker fra normalen.
 • Ved kjøp av husstandsbilletter, fordrer det at alle som skal benytte seg av billettene oppholder seg innenfor samme husholdning.

* Myndigheten pålegger alle med sykdomssymptomer om å holde seg hjemme – dette er spesielt gjeldende for konserter og arrangementer. Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere billetter som grunnet sykdom ikke blir brukt.

Dette gjør vi:
Økt renhold
Salen vaskes ned før og etter hver publikumsforestilling. Kontaktpunkter og toaletter vaskes både før forestilling, i pauser og underveis i forestilling.

Hånddesinfeksjon
Det er lett tilgjengelig hånddesinfeseringsmiddel flere steder i lokalet.

Redusert antall personer og avstand
Vi har begrenset publikumskapasiteten for å oppfylle myndighetenes krav om smittevern og avstand.

Skaper gode avstander
Vi legger til rette for at det skal være mulig å overholde avstandsregler i våre lokaler.

Smittevernsansvarlig
Egen smittevernansvarlig på hvert arrangement, samt ekstra bemanning på kveldstid.

Kommunikasjon
Økt informasjon til publikum, god skilting, avstandsmarkører og bruk av sperrebånd.