Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Refusjonsskjema, nødvendig opplysninger

 
 

Dette skjemaet kan kun kun benyttes av kunder som har fått e-post om at vi har behov for deres kontonummer for å gjøre en refusjon.


Dine opplysninger vil kun bli benyttet til å finne ordren i vårt billettsystem og til å gjennomføre refundering. Dataen vil bli slettet fra tjenesten så fort refundering er gjennomført.