Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

De to store kulturhusene i Drammen

Våre to vakre kulturhus Drammens Teater og Union Scene har et innbydende program for både store og små. Ta en titt i vårt program for å finne frem til alle arrangementene som skjer på begge hus. Velkommen skal du være!

Høydepunkter på kulturhuset Drammens Teater og kulturhuset Union Scene

Her er noen av høydepunktene hos oss fremover: