Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Refusjonsskjema – Collins/Fjeld

 
 

Dette skjemaet kan kun kun benyttes av kunder som har fått e-post om at vi har behov for deres kontonummer for å gjøre en refusjon. Grunnet tekniske begrensninger ved automatisk refusjoner på ordre som er eldre enn ett år, er vi nødt til å innhente kontonummer for å gjøre refusjonen.