Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Refusjonsgaranti

 
 

Vi vet det er en usikker tid. Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å foreta valget om å kjøpe billetter til et arrangement du ønsker å gå på.

Vi tilbyr inntil videre en refusjonsgaranti ved avlysning/flytting på billetter kjøpt fra og med 15. juni 2020.

Dersom et arrangement blir avlyst, vil du automatisk få dine billettpenger (eks. billettavgift) tilbakeført*. Om et arrangement blir flyttet til ny dato, vil du få muligheten til å refundere (eks. billettavgift) innenfor en måned etter du blir informert om flyttingen.

Ved avlysning eller flytting av et arrangement vil alle bli informert om dette via e-post og SMS med all nødvendig informasjon. Du kan også lese mer om Drammen Scener og Covid-19 her.

* Det kan ta opptil 1 måned før refusjonen blir synlig på din konto.