Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Status

 
 

25. mai: Vårt billettsystem opplever for øyeblikket problemer med å la billettkjøpere logge inn med Facebook. De er på saken med å løse dette.

12. juni: Problemet er løst. Prøv gjerne igjen nå. Opplever du fortsatt problemer? Ta gjerne kontakt med oss.