Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Status

 
 

Nedetid, 6. september:

Vår billettleverandør Tix utfører oppdateringer av sine servere. Det vil i denne perioden ikke være mulig å kjøpe billetter, se sine tidligere kjøpte billetter eller lignende. Perioden med nedetid er 6. september fra 00:01 til ca 03:01. Opplever du problemer etter dette? Ta gjerne kontakt med oss.

Oppdatering, 09:20: Det er nå i morgentimene noen problemer med vår billettleverandør, som kanskje kan gå utover din kjøpsprosess.