Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Status

 
 

25. mai: Vårt billettsystem opplever for øyeblikket problemer med å la billettkjøpere logge inn med Facebook. De er på saken med å løse dette.

30. mai: Problemet er fortsatt tilstede. Prøv alternativ løsning nedenfor om du er berørt:

Vil du kjøpe billetter, men er forhindret grunnet denne feilen? Prøv å opprette en ny bruker eller velg «Hopp over innlogging». Fungerer ikke dette? Ta gjerne kontakt med oss.