Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 

Status

 
 

11. november fra 11:00: Det er forventet en unormal stor pågang på billettsystemet, noe som kan føre til at kjøpssidene tar litt lenger tid å laste enn normalt. Om det stopper opp, prøv gjerne igjen. Har du opplevd store problemer? Ta gjerne kontakt med oss.