Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
Det skjer fremover:
Union
Multisal /01. jun kl. 20:00
Gummilyd #21
Utsolgt! /21. jun kl. 18:00
Filmvisning: Grease
Hovedscenen /22. jun kl. 19:30
Salif Keita
Bakgården /26. jun kl. 14:00
Sommer i bakgården
Bakgården /27. jun kl. 14:00
Sommer i bakgården
Bakgården /28. jun kl. 14:00
Sommer i bakgården
Bakgården /29. jun kl. 14:00
Sommer i bakgården
Bakgården /03. jul kl. 14:00
Sommer i bakgården