Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
Det skjer fremover:
Union
Hovedscenen /26. sep kl. 19:00
Rekommandert #75: Tid
Centralen /27. sep kl. 20:00
Kulturquiz
Union Scene /01. okt kl. 10:00
Drammen Platemesse
Hovedscenen /01. okt kl. 12:00
Konsert: Black Sabbath for barn
Hovedscenen /05. okt kl. 19:00
Astrid_S
Multisal /06. okt kl. 18:00
Studentquiz
Multisal /08. okt kl. 12:00
Den Evigunge Bestefaren
Centralen /25. okt kl. 20:00
Kulturquiz