Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
Det skjer fremover:
Union
Centralen /30. nov kl. 20:00
Kulturquiz
Hovedscenen /01. des kl. 19:00
Mayhem
Hovedscenen /03. des kl. 16:00
JulePlis
Hovedscenen /04. des kl. 12:00
JulePlopp
Hovedscenen /05. des kl. 18:00
Swingin’ Christmas
Union Scene /11. des kl. 14:00
Lyd og ulyd i Drammenshallen
Hovedscenen /11. des kl. 17:00
Jul med Kalas (Fri alder)
Hovedscenen /11. des kl. 20:00
Jul med Kalas (Over 18)