Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
Det skjer fremover:
Union
Hovedscenen /30. jan kl. 19:00
Rekommandert #79: Dødsritualer
Centralen /31. jan kl. 20:00
Kulturquiz
Hovedscenen /04. feb kl. 20:00
Staut
Klubbscenen /05. feb kl. 19:00
Jo Berger Myhre
Hovedscenen /10. feb kl. 19:00
BAdesKen
Klubbscenen /16. feb kl. 19:00
Hannah Storm
Hovedscenen /17. feb kl. 20:00
Lars Vaular
Hovedscenen /18. feb kl. 12:00
Karneval