Vi ser at du bruker Internet Explorer. I likhet med mange andre nettsider kan det være feil visning av vår nettside via denne nettleseren. Vi anbefaler å laste ned en annen nettleser som f.eks. Google Chrome.
 
 

Miljø

 
 

Union Scene er opptatt av miljø. Miljø er et bredt begrep som favner om så mangt. For oss er det viktig å fokusere på miljøet i alle ledd. Vi oppfordrer både våre besøkende, arrangører, leverandører og alle ansatte om å gjøre det samme.

Union Scene er en miljøvernfyrtårnbedrift.

  • Vi bruker minimalt med engangsservice til konferanser og lignende. Når vi gjør dette benyttes det palmeblad og bestikk av tre.
  • Vi fokuserer på lokale leverandører, herunder AASS, Haandbryggeriet, Matfikseren osv.
  • Vi tilbyr vegetariske alternativer på konferanser.
  • Vi tilbyr kildesortering og lærer jevnlig opp ansatte i riktig bruk av dette.
  • Vi har fjernet mye av våre trykte markedsføringssaker.
  • Vi etterstreber for å utnytte ressursene vi allerede har. Vi tilrettelegger for at teknisk utstyr og konferanseutstyr brukes på tvers av husene (Drammens Teater og Union Scene).
  • Vi inkluderer og oppfordrer våre besøkende til å vise miljøhensyn på våre arrangement.